پروسه اعتباردهی درسال ۱۳۹۸

پروسه اعتباردهی درسال ۱۳۹۸

به اساس پلان کاری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در جهت گسترش پروسه اعتباردهی به منظور دست یابی به تحصیلات عالی با کیفیت در جریان سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد (۲۴) پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به ترتیب  به مراحل مختلف اعتباردهی موفق گردیده اند:  

 1. پوهنتون هرات، کسب اعتبار
 2. پوهنتون کاتب، کسب اعتبار
 3. پوهنتون بامیان، مرحله دوم اعتباردهی
 4. پوهنتون هلمند، مرحله دوم اعتباردهی
 5. پوهنتون پروان، مرحله دوم اعتباردهی
 6. پوهنتون البیرونی، مرحله دوم اعتباردهی
 7. پوهنتون پکتیا، مرحله دوم اعتباردهی
 8. پوهنتون جوزجان، مرحله اول اعتباردهی
 9. پوهنتون غرجستان، مرحله دوم اعتباردهی
 10. پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی، مرحله دوم اعتباردهی
 11. پوهنتون جامی، مرحله دوم اعتباردهی
 12. پوهنتون مریم، مرحله دوم اعتباردهی
 13. پوهنتون باختر، مرحله دوم اعتباردهی
 14. پوهنتون الفلاح، مرحله دوم اعتباردهی
 15. مؤسسه تحصیلات عالی دانش، مرحله اول اعتباردهی
 16. مؤسسه تحصیلات عالی خورشید
 17. مؤسسه تحصیلات عالی ادراک، مرحله دوم اعتباردهی
 18. مؤسسه تحصیلات عالی ملالی، مرحله دوم اعتباردهی
 19. پوهنتون گوهرشاد، مرحله دوم اعتباردهی
 20. مؤسسه تحصیلات عالی پامیر، مرحله اول اعتباردهی
 21. مؤسسه تحصیلات عالی التقوی، مرحله اول اعتباردهی
 22. مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان(مورا)، مرحله اول اعتباردهی
 23. مؤسسه تحصیلات عالی هیواد، مرحله اول اعتباردهی
 24. پوهنتون کاردان، مرحله دوم اعتباردهی

لازم به یادآوری است که اعتباردهی در نظام تحصیلات عالی مدرن یکی از مباحث مهم محسوب می گردد که نظام اکادمیک را  وادار به بازنگری در عملکرد خود می نماید. فلهذا ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی منحیث یگانه اداره تطبیق کننده برنامه های ارتقای کیفیت که مسوولیت اعتباردهی ملی نهادهای تحصیلات عالی کشور  را به دوش دارد، این موفقیت را به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی مذکور و به جامعه اکادمیک کشور تبریک عرض نموده و خواهان موفقیت سایر نهادهای تحصیلات عالی کشور در روند اعتباردهی می باشد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

اطلاعیه
فراخوان مقالات علمی برای سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی در نظر است سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 و 29 عقرب...
خبر نامه
26 حوت 1398 کنفرانس سالانۀ تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون های افغانستان با اشتراک 20 پوهنتون ولایتی ازطریق ویدیوکنفرانس برگزارگردید. پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین...
ورکشاپ نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی
ورکشاپ چهار روزه نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی با حضور پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در...