اطلاعیه:

اطلاعیه:

اطلاعیه:

ورکشاپ آموزشی برنامه روند مراحل اعتباردهی برای نهاد های تحصیلات عالی دولتی بغلان، فاریاب، بدخشان، کندز، غزنی، پکتیکا و پوهنتون ملی و علوم تکنالوژی زراعتی کندهار؛ نهاد های تحصیلات عالی خصوصی خراسان ننگرهار، دنیا کابل، هیواد کابل، رابعه بلخی کابل، گوهرشاد کابل، خانه نور کابل، پامیر خوست، پیام کابل، التقوا ننگرهار، اشراق هرات، روشان ننگرهار، مورا کابل و میرویس نیکه کندهار که قبلاً کاندید در پروسه اعتباردهی سال ۱۳۹۸ گردیده اند؛ رسانیده میشود که بتاریخ ۱۴ و ۱۵ حوت سال روان ورکشاپ در تالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی به مدت دو یوم تدویر میگردد؛ از معاونین محترم علمی و آمر تضمین کیفیت این نهاد ها خواهشمندیم در این برنامه اشتراک نموده ممنون سازند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

اطلاعیه
فراخوان مقالات علمی برای سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی در نظر است سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 و 29 عقرب...
خبر نامه
26 حوت 1398 کنفرانس سالانۀ تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون های افغانستان با اشتراک 20 پوهنتون ولایتی ازطریق ویدیوکنفرانس برگزارگردید. پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین...
No Image
پروسه اعتباردهی درسال ۱۳۹۸
به اساس پلان کاری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در جهت گسترش پروسه اعتباردهی به منظور دست یابی به تحصیلات عالی با کیفیت در جریان...