ورکشاپ های آموزشی، سمینار ها و کنفرانس ها

ورکشاپ آموزشی برنامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی در پوهنتون پروان، تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۸

جهت دانلود موضوعات بالای لینک های پایین کلیک نماید

 1. Accreditation Institutional & Program level
 2. Teaching Improvement Plan(TIP)
 3. چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی –

ویدیو کنفرانس برنامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی ۲۶ حوت۱۳۹۸

جهت دانلود موضوعات بالای لینک های پایین کلیک نماید

 1. Banner
 2. Agenda of video conference1
 3. Academic Integrity
 4. Academic program review
 5. Accreditation
 6. Outcome based assessment
 7. Research and its role in univeristy develoment

تدویر ورکشاپ آموزشی برای بازنگران که جدیداً شامل تیم بازنگران مسلکی گردیدند ۱۰-۱۱-۱۲ سنبله ۱۳۹۸

جهت دانلود موضوعات ارایه شده بالای لینک های پایین کلیک نماید.

 1. Role of Internal QA Committee
 2. Department and its role and importance in process of Accreditation
 3. Course Policy
 4. Checklist
 5. Framework Intrepretation English
 6. Framework Intrepretation
 7. Presentation regarding IAP and TIP
 8. Role of PDCs
 9. Vision and Mission Statements
 10. Checklist
 11. Checklist
 12. Framework Intrepretation
 13. How to prepare an Action Plan
 14. Introduction to External Peer Review Process
 15. Report Writing Format
 16. Report Writing
 17. Action Plan template
 18. Action Plan template
 19. Annual program monitoring
 20. پالیسی-بازنگری-برنامه-های-علمی
 21. رهنمود جدید برای تهیه گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس مطابق طرزالعمل بازنگری برنامه_های علمی 
 22. فارمت گزارش بازنگری سالانه برنامه های علمی
 23. فارمت گزارش بازنگری سالانه برنامه های علمی
 24. Program review
 25. بانک_سوالهای_مصاحبه_با_استخدام_کننده
 26. بانک_سوالهای_مصاحبه_با_فارغان_در
 27. بانک_سوالهای_مصاحبه_با_محصلان_در
 28. پالیسی-بازنگری-برنامه-های-علمی
 29. رهنمود پروسه مرور دوره ای برنامه های علمی
 30. فورم-گزارش-دهی-مرور-دوره-یی-برنامه-های-علمی-به-وزارت
 31. گزارش مرور دوره برنامه های علمی
 32. Strategic Planning
 33. رهنمود تدوین پلان استراتیژیک برای پوهنتونها
 34. Teaching quality assessment
 35. طرزالعمل-ارزیابی-از-کیفیت-تدریس-در-پوهنتون-ها-و-مؤسسات-تحصیلات-عالی
 36. فورم ارزیابی سمستر
 37. فورمه نظر محصل در مورد تدریس استاد

ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در پوهنتون ننگرهار زون شرق کشور از تاریخ ۹ الی ۱۰ ثور سال ۱۳۹۸

جهت دانلود موضوعات ارایه شده بالای لینک پایین کلیک نماید.

 1. تفسیر معیار های یازده گانه
 2. د بهرنی ارزونې پروسه
 3. نظارت سالانه برنامه های علمی
 4. د پوهنتونونو لپاره کاری پلان

ورکشاپ آموزشی مرور دوره یی برنامه های علمی از تاریخ ۹ الی ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ در شهر دهلی هند

جهت دانلود پریزنتیشن های ورکشاپ بالای لینک های پایین کلیک نماید

۱٫ NTT Slides Days 1-3

 


ورکشاپ آموزشی روش های نوین تدریس و آموزش و تحقیقات معیاری  از تاریخ ۲۹ جدی الی ۱۰ دلو سال ۱۳۹۷

جهت دانلود پریزنتیشن های ورکشاپ بالای لینک های پایین کلیک نماید

 1. معرفی آموزش شاگرد محوری
 2. نقشه گزاری آموزشی
 3. آموزش شاگرد محوری
 4. آموزش مبتنی بر نتیجه
 5. آموزش مسلکی
 6. فرضیه تحقیق
 7. فرضیه تحقیق (تی-تست)
 8. اندازه گیری تمایل به مرکز
 9. محدوده اعتماد
 10. چارت و گراف ها
 11. پیشنهاد تحقیق
 12. تحریر گزارش تحقیق
 13. تحلیل گفتمان
 14. روش جمع آوری ارقام
 15. نمونه گیری
 16. اصطلاحات اساسی احصائیوی
 17. انواع تحقیق
 18. تحقیق کیفی
 19. روش تحقیق
 20.  ساختار یک مقاله علمی
 21.  نمونه یک مقاله استاندارد چاپ شده محققین افغانستان در مجلات بین المللی

 


ورکشاپ آگاهی دهی در مورد تضمین کیفیت و پروسه اعتباردهی تاریخ ۱۴ و ۱۵ حوت سال ۱۳۹۷

جهت دانلود پریزنتیشن های ورکشاپ بالای لینک های پایین کلیک نماید

 1. نقش واحد داخلی تضمین کیفیت در نهاد تحصیلی 
 2. نقش اداره برنامه های انکشاف تحصیلات عالی در پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی
 3. نظارت سالانه برنامه ها
 4. معرفی پروسۀ بازنگری و اعتباردهی
 5. کورس پالیسی
 6. طرز العمل ارزیابی از کیفیت تدریس نهاد های تحصیلی
 7. دیپارتمنت و نقش آن در تطبیق پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد
 8. چگونگی نگارش ارزیابی خودی
 9. چگونگی تهیه و تطبیق پلان استراتژیک
 10. چگونگی تهیه دیدگاه و ماموریت
 11. تفسیر نهایی معیار ها ی یازدگانه ارتفای کیفیت
 12. اکشن پلان برای موسسات تحصیلی
 13. مرور دوره یی برنامه های علمی