د لوړو زه کړو مؤسساتو په سطحه د علمي پروګرامونو د کلنۍ څارني د راپور د برابرولو لارښود

د ډانلوډ لپاره په لاندی لینک کلیک کړۍ

د لوړو زه کړو مؤسساتو په سطحه د علمي پروګرامونو د کلنۍ څارني د راپور د برابرولو لارښود