د علمي پروګرامونو د دوره ای ارزوني د راپور بڼه

 

د افغانستان اسلامي جمهوريت

لوړو زده کړو وزارت

پوهنتون (                                     )

علمي معاونيت

پوهنځی (                                              )

 

 

 

د علمي پروګرامونو د دوره ای ارزوني د راپور بڼه

څانګه/علمي پروګرام (                                      )

 

 

 

 

 

 

 

سال ۱۳۹۷ ه.ل.

 

د ارزوني نېټه: …../……/۱۳۹۷

د تېري ارزوني نېټه: ……/……/۱۳۹۷

څانګه:

پوهنځی:

د کميټې غړي:

۱٫  د پروګرام نوم:

د پروګرام ډول: (لیسانس           ماستری      )

۲٫  د پوهنځی د ستراتيژيک ماموريت او د زده کړي د پروګرام همغږي

په دغه برخه کي د څانګي زده کړئيز ماموريت د پوهنځی د زده کړئيز ماموريت سره پرتله کيږي تر څو څرګنده شي چي د څانګي زده کړئيز ماموريت تر کومه بريده د پوهنځی د زده کړئيز ماموريت سره همږغه دی.

 

د هئيت نظرونه او وړانديزونه

ټاکل شوی هئيت د څانګي او پوهنځی زده کړئيز ماموريت مطالعه کوي او په دې برخه کي خپل نظر او وړانديز ليکي.

۳٫  ښې تجربې:

پدې برخه کي، د څانګي يا علمي پروګرام ښې تجربې او يا لاسته راوړني په نقطه واره بڼه په لنډ وضاحت سره ليکل کيږي. دغه تجربې کولای شي، چي هر ډول تدريسي کړني، څېړني، علمي – اکاډميک، نوښتونه او خلاقيت په هره برخه کي شامل شي. په لازمو مواردو کي د دغو تجابو او نوښتونو شواهد کولای شئ چي د راپور سره ضميمه اضافه شي.

 

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت خپل نظرونه او وړانديزونه د طرح شويو تجربو او نوښتونو په هکله بيانوي.

۴٫   د تېري دورې د ارزوني د کړنو په مورد تازه معلومات او د بشپړتيا په اړه تائيدي/لاسته راغلي پرمختګونه

په داسي حال کي که څانګي وړاندي تر دې دوره ای ارزونه ترسره کړې وي، د ترسره شويو کړنو لنډه شرح د ارزوني پر اساس، دلته ځای پر ځای کيږي. که چيري د علمي پروګرام ارزونه نه وي ترسره شوې، کولای شي د تحصيلي نصاب د بيا کتني د راپور په بڼه وړاندي کړي. که چيري دغه کړنه هم نه وي تر سره شوې، نو دغه برخه دي سپينه پرېښودل شي.

 

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت دي خپل نظرونه او وړانديزونه د ترسره شويو کړنو په مورد چي د څانګي له لوري ترسره شوي دي، بيان کړي.

۵٫   د تېري کلنی ارزوني د کړنو په مورد تازه معلومات او د بشپړتيا په اړه تائيدي/لاسته راغلي پرمختګونه

په داسي حال کي چي علمي پروګرام د کلنی څارني پروسه مخکي تطبيق کړې وي د ترسره شوي پروسې او کړنو په مورد راپور ورکوي. که چيري مخکي دغه پروګرام نه وي ترسره شوی کېدای شي، چي د ورته ترسره شوي پروسې په اړه راپور وړاندي کړي او يا هم دغه برخه سپينه پرېږدي.

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت دي خپل نظرونه او وړانديزونه د ترسره شويو کړنو په مورد چي د څانګي له لوري ترسره شوي دي، بيان کړي.

۶٫  د محصلانو پرمختګ (د هغه محصلانو شمېر چي تحصيلی کلونه يې په برياليتوب سره پوره کړي وي او د فارغانو شمېر):

په دې برخه کي جديد الشمولو محصلانو شمېر او د نوي کال د فارغانو او همدارنګه د ټولو محصلانو پرمختګ د پروګرام د اړتياؤ په بشپړولو کي (د بېلګي په توګه سمستر واره تحصيلي نصاب) راوړل کيږي. د محصلانو پرمختګونه په ټولو ټولګيو او مضامينو (د اړتيا په وخت کي د تېرو کلونو سره د پرتلې په پار) د مضامينو او د محصلانو د لاسته راوړني د وضعيت ښه انځور او د محصلانو لاسته راوړني په هر مضمون او يا هر صنف کي او همدارنګه، د مضامينو او سمسترونو پرتله ارائيه کيږي.

 

د وروستيو څلورو کلنو د جديد الشمولانو محصلانو د منفکی او تأجیل جدول

کال

جدیدالشمول

منفک

د منفک سلنه

تأجیل

د تأجیل سلنه

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

تبصره: (د ورکړل شويو جدول او د جديد الشمولانوو منفکيان، او تاجيل اخيستونکو زياتوالی او کموالی او د هغوی لاملونه….)

 

د فارغانو د وروستيو څلورو کلنو جدول

 

کال

د فارغانو شمېر

د تېر کال په نسبت د سلني زياتوالی

د تېر کال په نسبت د سلني کموالی

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره: (د شمېر او سلني له مخي د فارغانو احصائيه د لومړي کال د نوم ليکني په تناسب کوم چي په لومړي کال يې نوم ليکنه کړې وه او د فارغانو د زياتوالي او کموالي پرتله په مختلفو کلونو کي چي د محصلانو د تحصيلي دورې په جريان کي د هغوی د زياتولي او کموالي څرګندونه کوي.)

 

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت دي د محصلانو د پرمختګ ارقام مرور کړيو د هغوی د شموليتو فراغت او کلنی لوړوالي تحليل او خپل نظرونه دي ارائيه کړي.

 

۷٫استخدام (د هغو فارغانو د احصائيې او نسبت جدول کوم چي تر فراغت وروسته په بازار کي په دنده ګمارل شوي دي.):

 

په دې برخه کي، د هغو فارغانو ارقام او پرتله  چي په بازار کي په خپله رشته او يا بله رشته کي په دندو ګمارل شوي دي، راوړل کيږي. په بازار کي په کار ګمارل شويو فارغانو ارقام لاسته راوړل ساده کار ندی او اوسني وضعيت ته په کتلو سره پورته معلومات دقيق لاسته راوړل تقريباً ناممکن دي؛ ولي نوموړي معلومات د فارغانو څخه په لاس راوړل په دغه برخه کي غوره کار دی.

 

د ګمارونکو جدول

 

کال

د فارغانو شمېر

کار ګمارونکي

د کار ګمارونکي سلنه

د رشتې مطابق ګمارنه

په لوړو برخو کي د تحصيل دوام

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

تبصره: (د هغو په کار ګمارلو شويو کسانو د تېر کال پرتله چي د خپلي رشتې او يا د رشتې خلاف په نورو کاري حوزو کي په کار ګمارل شوي وي… او همدارنګه هغه کسان چي د خپلو زده کړو لپاره د لوړو تحصيلي درجو لپاره يې دوام ورکړی وي…)

 

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

 

هيأت د فارغانو د پرتلې تر کتني وروسته کوم چي په اړونده رشته کي او نورو رشتو کي ګمارل شوي دي خپل وړانديزونه او نظرونه بيانوي.

۸٫  د محصلانو نظرونه چي د تحصيلي دورې پر تجربو ولاړ وي

په دې برخه کي د څانګي له لوري د استادانو د تدريس د کيفيت څخه د ارزوني په پار د سروې ګانو پايلي او نظر پوښتنپاڼي او همدارنګه د محصلانو رضايت د تدريس، مضمونونو، خدماتو او د څانګي، پوهنځی او پوهنتون د امکاناتو او ورته هر ډول نظرونه چي په دې وسيله يې لاسته راوړي وي ځای پر ځای شي.

سربېره پردې، تمه کيږي چي څانګه د محصلانو سره په ګډه په بېلا بيلو ټولګيو کي ځانګړي ناستي د مضمونونو، استادانو، درسي ميتودنو، تحصيلي نصاب، د محصلانو د کړنو او په عموم کي د تحصيلي دورې څخه لاسته راغلي تجربو په اړه ترسره کړي او د محصلانو لېدلوری را ټول او تحليل کړي. البته د مشاهدې او پوښتنپاڼو په مټ د محصلانو څخه د علمي پروګرام او د دوی د تحصيلي دورې د تجربو له لاري د معلوماتو د راټولولو يوه بله طريقه ده.

په آخرو څلورو کلنو کي د محصلانو د تدريس د کيفيت څخه د خوښی د پرتلې جدول

کال

لومړی ټولګی

دوهم ټولګی

درېيم ټولګی

څلورم ټولګی

پنځم ټولګی

عمومي رضايت

۱۳۹۷

           

۱۳۹۶

           

۱۳۹۵

           

۱۳۹۴

           

تبصره: (په بېلا بيلو کلنو کي د تدريس د کیفيت د رضايت د پرتلې د تغير تحليل او په څانګه کي د تدريس د کيفيت د رضايت زياتوالی او کموالی د محصلانو په مټ او د هغوی لاملونه)

که چيري معلومات په کافي اندازه د پورته جدول د ډکولو په پار شتون نه درلود، نو دي د محصلانو د تحصيلي دورې د تجربو څخه لاسته راغلي پايلو باندي بسنه وشي.

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هیأت د محصلانو د تحصیلي دورې د تجربو اړوند نظر او وړانديز شريکوي.

۹٫د فارغانو نظرونه د هغوی د تجربو پر اساس:

د محصلانو سره د خبرو اترو او يا پوښتنپاڼو د وېش په مټ د هغوی د رشتو اړوند لاندي مسايل راوړل کيږي او تحليليږي. (د محصلانو د تحصيلي دورې د زده کړو پرتله په کاري محيط کي او هغه مضامين په ګوته کول کوم چي په کاري ساحه کي زيات په کار وړل کيږي، او هغه شمېر مضامين کوم چي په کاري ساحه کي زيات په کار نه وړل کيږي، کوم مهارتونه چي په کاري ساحه کي اړين دي محصلانو په خپله تحصيلي دوره کي ندي ترلاسه کړي؛ د تدريس د ميتود او تحصيلي نصاب د تغيیر په پار کوم نظرونه او وړانديزونه لري او…)

 

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

د هيأت نظرونه او وړانديزونه چي د فارغانو د ليدلوري او د هغوی د تجربو او وړانديزونو او نظرونو څرګندوينه کوي راوړل کيږي.

۱۰٫     د استادانو نظرونه د تدريس د کيفيت د ښه والي په اړه:  

په دې برخه کي د څانګي د استادانو نظرونه د علمي پروګرام په بېلا بيلو اړخو کي کوم چي د څانګي د ځانګړو ناستو په طرز کي د علمي پروګرامونو د دوره ای بيا کتني په ذريعه را غونډ شوي دي، توصيف او تحليل کيږي.

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هیأت خپل نظر د څانګي د استادانو د ليدلوری په اړه شريکوي.

۱۱٫     د کار ګمارونکو نظرونه:

په دې برخه کي کار ګمارونکي نظرونه چي د پروګرام فارغن يې په کار ګمارلي دي او يا په اړونده کاري حوزه کي د خپلي رشتې په تړاؤ کار کوي د مخامخ او ګروپي ناستو او يا اړونده نورو ميتودونو په ډول راټول شوي، نقل او تحليليږي. هغه معلومات چي لازم دي چي د کار ګمارونکو په واسطه را ټوليږي لاندي موارد په ځان کي لري: (د کار ګمارونکو هيله مندي د پروګرام او رشتې د فارغانو څخه، د پروګرام د فارغانو توانايي او مهارتونه، کمزوياني چي فارغان يې په خپله رشته او کاري ساحه کي لري…)

سد هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت خپل ليد لوری د کار ګمارونکو د نظرونو په مورد شريکوي.

۱۲٫  د زده کړي فزيکي او مجازي سرچينې:

په دې برخه کي د زده کړو سرچينې او د زده کړو کمکي فزيکي او مجازي لکه مجهز درسي اطاقونه، لابراتوار، کاري خونه، کتابتون، کمپيوټر لب او د زده کړي او کمکي سرچينې راوړل شوي او تحليل کيږي،چي ياد شوي سرچينې تر کومه بريده د پروګرام د زده کړي و اړتياؤ ته ځواب ورکوونکي دي او کومي نوري سرچينې د وضعيت د ښه والي په موخه اړيني دي.

 

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت خپل نظرونه د زده کړي د سرچينو او د اړتيا وړ سرچينې مطرح کوي.

۱۳٫  بشري سرچينې: ­

په دې پرخه کي موجوده بشري سرچينې علمي پروګرام په چوپړ (اکادميک او غير اکادميک) کي د تحصيلي سويې په ذکر کولو او علمي رتبه او کاري سابقې په لرلو راوړل کيږي. سربېره پردې، د تدريسي مکلفيتونو او د علمي پروګرام د تحليل او د استاد او محصل سلنه، د بشري سرچينو احتمالي اړتياوي په شواهدو سره راوړل کيږي.

 

د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت خپل نظر او وړانديز د موجوده بشري سرچينو او د څانګي په مورد مطرح کوي.

۱۴٫  د هئيت نتيجه ګيري او د کړنو لنډيز د څانګي لپاره د زماني جدول (مهالوېش) پر اساس:

په دې برخه کي د علمي پروګرام د ارزونکي هئيت د ارزوني د لاسته راغلي پايلو او موجوده معلوماتو په رڼا کي نتيجه ګیري کوي. وروسته تر دې، هئيت د څانګي لپاره لازمي کړني پېشنهادوي، چي وکولای شي د لاسته راوړني په پار د لاندي مواردو لرونکي وي (د پروګرام د کيفيت د ښه والي په موخه کړني او د کار ادامه او د پروګرام ادغام، ځنډول او يا له منځه وړل).

۱۵٫  د پوهنځیو او څانګو لپاره وړانديزونه:

هئيت خپل ځانګړي وړانديزونه د پوهنځی او څانګو لپاره دلته ارائيه کوي. د بېلګي په توګه د کيفيت د ښه والي د پلان لپاره غوښتنه، د ماموريت بدلون، تحصيلي نصاب او يا هم د يو پروګرام ځنډول، ادغام او لغو پېشنهاد کړي.

۱۶٫  د څانګي ځواب و لوړو زده کړو مؤسساتو ته:

څانګه د هئيت د وړانديزونو او نظرونو په ځواب کي خپل ځواب د شواهدو په رڼا کي دلته ياد کړي.

 

د راپور د ترتيب نېټه: …../……/۱۳۹۷

د پوهنځی د کيفيت د تضمين د کميټې تائيد

د پوهنځی د رئيس تائيد

د پوهنتون د کيفيت د تضمين د کميټې تائيد

د پوهنتون د علمي شورا تائيد

اړينه يادونه: د مهربانۍ له مخي هغه ځايونه چي په نښه (هايلايټ) شوي وروسته تر ويلو او بلدتيا د لارښود سره، پاکي کړي.

د ډانلوډ لپاره په لاندی لینک کلیک کړۍ

د علمي پروګرامونو د دوره ای ارزوني راپور