ورکشاپ آموزش روش های موثر تدریس و تحقیق

ورکشاپ آموزش روش های موثر تدریس و تحقیق

عکس از ورکشاپ روش های مؤثر تدریس و تحقیق

وزارت تحصیلات عالی ۲۹/۱۰/۱۳۹۷

ورکشاپ آموزش روش های موثر تدریس و تحقیق برای استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی در تالار پوهنحی هنر های زیبای پوهنتون کابل دایر گردید.

این ورکشاپ برای مدت دو هفته از طرف ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی با همکاری مالی کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو به منظور بالا بردن کیفیت درسی و تحقیقی استادان و محصلان دایر گردید.
پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی ضمن تشکری از ادارات یونسکو و آیسیسکو بابت تمویل مالی این ورکشاپ، گفت:” زمانی که از تحقیق به عنوان یک امر فرهنگی حرف می زنیم منظور ما آن است که هیچ محصلی برای تحقیق به دکانهای تهیه تحقیق و مونوگراف مراجعه ننمایند و در قبال تحقیق خویش احساس مسئولیت و مالکیت نمایند. منظور ما آن است که همه استادان با روش و چگونگی تحقیق تخصصی در حوزه علمی خویش آشنایی داشته باشند و برای رهنمایی محصلین خویش وقت بگذارند و تصمیم گیری های کلان در سطح نهادهای ملی ما مبتنی بر نتایج برآمده از تحقیق باشد.”

دکتور خواجه عمری، این ورکشاپ را یک گامی مهم و موثر برای تحقق اهداف علمی وزارت تحصیلات عالی خوانده تاکید نمود:”بدون تحقیق یا پیشرفتی صورت نمی گیرد و اگر پیشرفتی نیز حاصل شود این پیشرفت یک امر موقتی و فاقد بنیادهای لازم جهت تداوم و استمرار خواهد بود.”

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری همچنان گفت، “هدف اساسی ما آن است که فارغ التحصیل ما باید توانایی تحلیل، اندیشیدن و استفاده از دانش خویش در عرصه های عملی را داشته باشند و این هدف زمانی محقق می شود که ما با اتکا و استفاده از تحقیق، به آموزش محصلان خود بپردازیم.”

وزیر تحصیلات عالی گفت:”در بودجه سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۶۵ میلیون افغانی به توسعه و بهبود کیفیت برنامه های تحقیقات علمی، مبلغ ۱۵ میلیون افغانی به ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان، ۵۰۰ میلیون افغانی به برنامه تقویت و انکشاف پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی و ۱۵۰ میلیون افغانی برای برنامه های لیسانس، ماستری و دکتورا اختصاص داده شده است.

همچنان پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، ضمن معرفی و اهمیت ورکشاپ شیوه های موثر تدریس و تحقیق گفت:” تحقیق با کیفیت ما را به اهداف عالی می رساندو ما را به سرمایه های علمی نزدیک می سازد.”

وی گفت:” در این ورکشاپ استادانی تدریس می کنند که با شیوه های جدید بین المللی تدریس و تحقیق آشنایی کامل دارند. وی همچنان از اشتراک کنندگان خواست استفاده اعظمی را از آموزگاران این ورکشاپ ببرند و شیوه های جدید تدریسی و تحقیقاتی را به محصلان انتقال دهند.

قرار است در این ورکشاپ، اهمیت و اهداف تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، ساختار مقاله علمی، انواع روش های کمی و کیفی،خصوصیات و تهیه پرشسنامه های تحقیق و تخنیک های نمایش ارقام آموزش داده می شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...