اشتراک هئیت وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس بین المللی شورای اعتباردهی تحصیلات عالی امریکا (CHEA)
۱۴ ۱۱ ۱۳۹۸ | اخبار

به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سفارت ايالات متحده امريكا در كابل در همكاری با سفارت جمهوري چین مقیم کابل يك برنامه ارتقای ظرفیت را در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی تنظيم نموده است كه در آن رييس تضمين كيفيت و اعتباردهي وزارت تحصيلات عالی و 13 تن از استادان پوهنتون های مركز و...

خبر نامه
۲۱ ۱۰ ۱۳۹۸ | اخبار

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی کتاب جامعی تحت نام تفسیر چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی را به دست نشر سپرده است. نهاد های محترم تحصیلات عالی مرکز و ولایات میتوانند سافت این کتاب را از سایت و هارد کتاب را از دفتر های ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بدست آورند.

پروسه اعتباردهی درسال ۱۳۹۸
۳۰ ۰۹ ۱۳۹۸ | Uncategorized

به اساس پلان کاری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در جهت گسترش پروسه اعتباردهی به منظور دست یابی به تحصیلات عالی با کیفیت در جریان سال مالی 1398 به تعداد (24) پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به ترتیب  به مراحل مختلف اعتباردهی موفق گردیده اند:   پوهنتون هرات، کسب اعتبار پوهنتون کاتب،...

ورکشاپ نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی
۲۸ ۰۹ ۱۳۹۸ | Uncategorized

ورکشاپ چهار روزه نهایی سازی چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی با حضور پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در حالیکه پوهندوی دکتور محمد داود منیر سرپرست پوهنتون هرات، داکتر سلطان احمد تره کی معاون علمی پوهنتون، محمد نذیر سکندری معاون مالی و اداری پوهنتون هرات، اعضای بورد ارتقای کیفیت...

نشت سرپرست وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان سازمان یونسکو
۲۸ ۰۸ ۱۳۹۸ | اخبار

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با نمایندگان سازمان یونسکو، روی ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی بحث و تبادل نظر نمودند. هدف از ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی که قرار است به کمک مالی و تخنیکی سازمان یونسکو و بانک جهانی ایجاد گردد، ارتقای کیفی نهاد های تحصیلی و تطبیق معیار...

تدویر ورکشاپ آموزشی برای بازنگران که جدیداً شامل تیم بازنگران مسلکی گردیدند ۱۰-۱۱-۱۲ سنبله ۱۳۹۸
۱۳ ۰۶ ۱۳۹۸ | اخبار

طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت آموزش بازنگران مسلکی کار می نماید که در این راستا دست آورد های قابل ملاحظه ی نیز داشته است؛ که میتوان از آموزش تعداد (53) بازنگران...