اطلاعیه
۰۶ ۰۵ ۱۳۹۹ | Uncategorized

فراخوان مقالات علمی برای سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی در نظر است سمپوزیم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 و 29 عقرب 1399 از طرف ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی در مقر وزارت تحصیلات عالی تدویر گردد؛ اساتید محترم مؤسسات عالی می‌توانند مقالات علمی خویش را در حوزه‌های تحقیقی ذیل تحریر نموده...

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
۰۵ ۰۵ ۱۳۹۹ | اخبار

ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی و 18 نهاد تحصیلی خصوصی مرکز و ولایات که شامل پلان بازنگری سال 1399 ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی قرار دارند؛ برگزار گردید. این کنفرانس به منظور گردآوری نظریات و...

خبر نامه
۱۷ ۰۲ ۱۳۹۹ | اخبار

تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات را عدم سکتگی در بهبود وضعیت کیفی نهادهای تحصیلات عالی خواند واز پوهنتون ها خواست تا با تهیه گزارشات نظارت سالانه برنامه های علمی، گزارشات مرور دوره یی برنامه های...

خبر نامه
۲۷ ۱۲ ۱۳۹۸ | Uncategorized

26 حوت 1398 کنفرانس سالانۀ تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون های افغانستان با اشتراک 20 پوهنتون ولایتی ازطریق ویدیوکنفرانس برگزارگردید. پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این کنفرانس را بررسی وسنجش دقیق پیشرفت‌ها، چالش‌ها وفرصت‌ها درنهادهای تحصیلات عالی خواند واز پوهنتون ها خواست تا با ارزیابی خودی، نهادینه کردن...

خبر نامه
۱۵ ۱۲ ۱۳۹۸ | اخبار

ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی از سوی رئیس و اعضای بورد ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی برای رهبری پوهنتون های دولتی (پروان، البیرونی،بغلان و پنجشیر) و موسسات تحصیلات عالی خصوصی...

خبر نامه
۰۱ ۱۲ ۱۳۹۸ | اخبار

چارچوب اعتباردهی  برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی در 30 دلو 1398 طی محفلی معرفی و توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح گردید. در این محفل که شماری از روئسای پوهنتون های دولتی، اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی و نمایندگان تعدادی از نهاد های خصوصی شرکت نموده بودند، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی...