بررسی حفظ سند اعتباردهی پوهنتون جامی ولایت هرات
۱۷ ۱۱ ۱۴۰۱ | اخبار, اخبار و رویدادها

به اساس پلان کاری ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی  بررسی حفظ سند اعتباردهی پوهنتون جامی ولایت هرات توسط  هیات بررسی کننده به  رهبری استاد  شاکر وحیدی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی از تاریخ 15دلو الی 18 دلو سال 1401صورت میگیرد  

بررسی حفظ سند اعتباردهی پوهنتون هرات
۱۴ ۱۱ ۱۴۰۱ | اخبار, اخبار و رویدادها

به اساس پلان کاری ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی  بررسی حفظ سند اعتباردهی پوهنتون هرات توسط  هیات بررسی کننده به  رهبری استاد  شاکر وحیدی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی از تاریخ ۸ دلو الی ۱۴ دلو سال ۱۴۰۱بررسی گردید

بازنگری مرحله اول اعتباردهی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا ولایت هرات

به اساس پلان کاری ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی بازنگری مرحله اول اعتباردهی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا ولایت هرات بازنگری گردید

بررسی حفظ سند اعتباردهی پوهنتون ننگرهار
۲۷ ۱۰ ۱۴۰۱ | Uncategorized, اخبار, اخبار و رویدادها

به اساس پلان کاری ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی  بررسی حفظ سند اعتباردهی پوهنتون ننگرهار توسط  هیات بررسی کننده به  رهبری استاد  شاکر وحیدی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی از تاریخ ۲۵ جدی الی  ۲  دلو سال ۱۴۰۱صورت میگیرد .      

اطلاعیه
قابل توجه نهاد های تحصیلات عالی خصوصی
۲۴ ۱۰ ۱۴۰۱ | اخبار, اخبار و رویدادها, اطلاعیه

بر اساس فیصله جلسه مورخ 1444/6/9 شماره (7) شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی کمیسیون حل مشکلات نهاد های تحصیلات عالی خصوصی توظیف گردید. در نتیجه اولین جلسه خویش را در تاریخ 1401/10/20 تدویر نمودند و در نتجیه فیصله های ذیل صورت گرفته است. برای دانلود فیصله کمیسیون به لینک ذیل کلیک نماید . فیصله کمیسیون...

بازنگری مرحله دوم مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ولایت ننگرهار
۱۳ ۱۰ ۱۴۰۱ | اخبار

مطابق پلان کاری ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی بازنگری مرحله دوم مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ولایت ننگرهار بازنگری شد و نتیجه آن به مؤسسه مربوطه ارسال شد