اخبار

Posted by | ۵ اسد ۱۳۹۹
گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی

ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی و 18 نهاد تحصیلی خصوصی...

ادامه مطلب
Posted by | ۱۷ ثور ۱۳۹۹
خبر نامه

تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات را عدم سکتگی در بهبود...

ادامه مطلب
Posted by | ۱۵ حوت ۱۳۹۸
خبر نامه

ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی...

ادامه مطلب
Posted by | ۱ حوت ۱۳۹۸
خبر نامه

چارچوب اعتباردهی  برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی در 30 دلو 1398 طی محفلی معرفی و توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح گردید. در این محفل که شماری از...

ادامه مطلب
Posted by | ۱۴ دلو ۱۳۹۸
اشتراک هئیت وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس بین المللی شورای اعتباردهی تحصیلات عالی امریکا (CHEA)

به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سفارت ايالات متحده امريكا در كابل در همكاری با سفارت جمهوري چین مقیم کابل يك برنامه ارتقای ظرفیت را در بخش تضمین کیفیت...

ادامه مطلب
Posted by | ۲۱ جدی ۱۳۹۸
خبر نامه

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی کتاب جامعی تحت نام تفسیر چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی را به دست نشر سپرده است. نهاد های محترم تحصیلات عالی مرکز و ولایات میتوانند...

ادامه مطلب
Posted by | ۲۸ عقرب ۱۳۹۸
نشت سرپرست وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان سازمان یونسکو

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با نمایندگان سازمان یونسکو، روی ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی بحث و تبادل نظر نمودند. هدف از ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت...

ادامه مطلب
Posted by | ۱۳ سنبله ۱۳۹۸
تدویر ورکشاپ آموزشی برای بازنگران که جدیداً شامل تیم بازنگران مسلکی گردیدند ۱۰-۱۱-۱۲ سنبله ۱۳۹۸

طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت آموزش...

ادامه مطلب
Posted by | ۱۲ سنبله ۱۳۹۸
اشتراک در برنامه آموزشی اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا

 اعضای بورد ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی تحت ریاست پوهاند حاجی محمد نعیمی در برنامه آموزشی تدویر شده از طرف اداره تثبیت قابلیت های مالیزیا در شهر کولالامپور از تاریخ...

ادامه مطلب
Posted by | ۲۳ اسد ۱۳۹۸
خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون شیخ زاید خوست زون جنوب شرق کشور در تاریخ 13- 14 اسد 1398 سخنرانان: محترم پوهاند محمد انور سراج عضو بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی...

ادامه مطلب