نهاد های تحصیلات عالی دولتی که در مراحل اعتباردهی قرار دارند

وزارت تحصــیلات عـــــالی


معینیت علمی


ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی


آمریت اعتباردهی نهادهای تحصیلات عالی 


لست نهاد های تحصیلات عالی دولتی که در پروسه اعتباردهی شامل هستند


شماره نهاد های تحصیلات عالی موقعیت مرحله اعتباردهی فعلی فیصدی اخذ شده مرحله فعلی تاریخ اعتباردهی مرحله فعلی
۱ پوهنتون ننگرهار ننگرهار کسب اعتبار ۸۹٫۵۰۰% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲ پوهنتون کندهار کندهار کسب اعتبار ۸۷٫۲۴۰% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۳ پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی کابل کسب اعتبار ۸۶٫۴۰۱% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۴ پوهنتون پولی تخنیک کابل کسب اعتبار ۸۵٫۶۷۰% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۵ پوهنتون طبی کابل کسب اعتبار ۸۵٫۳۶۰% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
۶ پوهنتون کابل کابل کسب اعتبار ۸۵٫۱۵۰% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۷ پوهنتون هرات هرات کسب اعتبار ۸۵٫۱۴۰% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۸ پوهنتون پکتیا پکتیا مرحله دوم اعتباردهی ۷۶٫۳۳۰% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۹ پوهنتون بغلان بغلان مرحله دوم اعتباردهی ۷۵٫۹۹۶% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۰ پوهنتون پروان پروان مرحله دوم اعتباردهی ۷۵٫۲۲۰% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۱ موسسه تحصیلات عالی هلمند هلمند مرحله دوم اعتباردهی ۷۳٫۴۵۰% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۱۲ پوهنتون سید جمال الدین کنر کنر مرحله دوم اعتباردهی ۷۳٫۲۳۰% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۳ پوهنتون بدخشان بدخشان مرحله دوم اعتباردهی ۷۳٫۰۰۹% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۴ موسسه تحصیلات عالی پکتیکا پکتیکا مرحله اول و دوم اعتباردهی ۷۳٫۰۰۹% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۵ پوهنتون البیرونی کاپیسا مرحله دوم اعتباردهی ۷۲٫۳۵۰% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
۱۶ پوهنتون بامیان بامیان مرحله دوم اعتباردهی ۷۱٫۴۶۰% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
۱۷ پوهنتون شیخ زاید خوست مرحله دوم اعتباردهی ۶۹٫۷۰۰% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۸ پوهنتون بلخ بلخ مرحله دوم اعتباردهی ۶۴٫۰۰۰% ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۱۹ پوهنتون تخار تخار مرحله دوم اعتباردهی ۶۱٫۰۰۰% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
۲۰ پوهنتون جوزجان جوزجان مرحله اول اعتباردهی ۶۷٫۷۰۰% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۲۱ پوهنتون فاریاب فاریاب مرحله اول اعتباردهی ۵۱٫۰۰۰% ۱۳۹۵/۱۱/۱۰