مرور دوره یی برنامه های علمی پوهنتون کاتب – ۱۳۹۸

 

جهت دانلود بالای لینک پایین کلیک کنید

گزارش_مرور_دوره_ی_برنامه های علمی پوهنتون_کاتب بابت سال ۱۳۹۸