لایحه مدیر عمومی دیتابیس ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

 

لایحه وظایف بست‌های خدمات ملکی

عنوان کلی بست

عنوان وظیفه مدیر عمومی دیتابیس
وزارت یا اداره: ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی
موقعیت بست: ریاست تضمین کیفیت و آعتباردهی
گزارش ده به: رئیس تضمین کیفیت و آعتباردهی
کود نمبر: ۲۸-۹۰-۰۸-۱۸

هدف وظیفه: سازماندهی و مدیریت دیتابیس

 1. د اوسنی معلوماتی سیسټم یا د دیټابس د معیاری اوسیدلو کچه او د فعالیت وده.
 2. د دیټابس د ښه فعالیت په پار د کلکو او نرمو توکو ( هارډویر او سافټویر ) لوړول.
 3. د معلوماتی سیسټم ترتیب او بیا کتنه.
 4. د اړتیا وړ معلوماتو راټولونه په الکترونیکی یا د ( ایمیل ) په ډول.
 5. د معلوماتی سیسټم د استعمال لپاره د ریاست ټولو کارمندانو ته د اکونتونو جوړول او د هغو کتنه کول
 6. د ریاست اړوند معلومات په معلوماتی سیسټم کې اضافه کول.
 7. د معلوماتو بشپړتیا او کیفیت ډاډ ترلاسه کولو په پار منظمې پلټنې کول.
 8. د معلوماتی سیسټم تولې اړوندې تخنیکی ستونزې د معلوماتی سیستم تیم سره شریک کول.
 9. مربوطه ریاست ته د سیسټم د فعالیت په اړه راپور چمتو کول.
 10. اوونیز، میاشتنی او کلنی راپور وړاندې کول.
 11. او د نورو ټولو دندو تر سره کول چې د قانون او مقرراتو په چوکاټ کې د اړونده رئیس لخوا ورسپارل  کیږی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراآت، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی با سایر بخش های ریاست در رابطه به تسهیل فعالیت های مربوط.
 2. تأمین ارتباط با بخش های دیگر جهت اجراآت بهتر امور بخش مربوطه.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد (۷، ۸ و ۳۲) قانون کارکنان خدمات ملکی یا حداقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است.

 

رشته تحصیل:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس از رشته کمپیوتر ساینس و به درجات بلندتر تحصیلی از مؤسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور در رشته های فوق ترجیح داده می‌شود.

تجربه کاری :

حد اقل یک سال تجربه کاری داشته باشد .

نوت: اشخاص دارای معلولیت درصورت تکمیل شرایط فوق برای احراز این بست درخواست داده می‌تواند.