رهنمود پروسه نظارت سالانه برنامه های علمی

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون

پوهنحی (                                )

 

 

 

 

 

گزارش بازنگری سالانه­ ی برنامه­ های علمی

سال ۱۳۹۷

 

 

تحویل به کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون

تاریخ تحویل: ……./……./۱۳۹۷

 

 

 

نام دیپارتمنت (                             )                                               آمر دیپارتمنت (                           )

نوع برنامه (لیسانس⃝                    ماستری⃝                   روزانه ⃝                شبانه ⃝     )     تاریخ: ……../……../ ۱۳۹۷

 

۱)       نام برنامه­ ی علمی (                                                               )

۲)      فعالیت­ های مفید و موثر

در این بخش، مختصری از فعالیت­ هایی اکادمیک (تحقیق، تدریس، یا هر نوع فعالیت دیگری که توسط استادان، محصلان و دیپارتمنت به گونۀ مؤثر انجام شده و نسبت به سال­های قبل تبارز و تمایز خاصی داشته می­توان ذکر نمود.

این بخش نشان می­دهد که دیپارتمنت به تناسب سال­/سال­های قبل چه پیشرفت­ هایی داشته و چه فعالیت­ هایی را به گونۀ مؤثرتر از قبل انجام می­دهد.

۳)      معلومات در مورد فعالیت و رفع نواقص سال گذشته و تأیید تکمیل/پیشرفت­ های به دست­آمده از پلان عملیاتی سالانه.

در این بخش، مختصر دستاوردهای تطبیق پلان عملیاتی سال گذشته که بر اساس بازنگری سالانه ساخته شده بود آورده می­شود. اگر دیپارتمنت در سال قبل پروسۀ بازنگری سالانه را اجرا ننموده بود، گزارش تطبیق هر نوع پلان بهبود کیفیت را میتوان در اینجا ذکر کرد. میزان تطبیق و دستاوردها و نیز چالش­های عدم تطبیق برخ موارد (اگر چنین مواردی وجود داشته باشد) و دلایل آن.

این بخش نشان می­دهد که دیپارتمنت در تطبیق پلان عملیاتی سالانه که برای رفع نواقص و بهبود کیفیت تهیه شده بود موفق بوده و در چه بخش­هایی نتوانسته زیاد موفق باشد و چرا.

۴)      پیشرفت محصلان

در این بخش تعداد محصلان جدید­الشمول و فارغان سال جدید و نیز پیشرفت همۀ محصلان در تکمیل نیازمندی­های برنامه (مثل کاریکولم سمستروار) آورده می­شود. پیشرفت محصلان در همۀ صنف­ها و مضامین (و در صورت نیاز مقایسۀ آن با سال­های قبل) تصویر خوبی از وضعیت مضامین و دستاوردهای محصلان در هر مضمون یا هر صنف و نیز امکان مقایسه مضامین و سمسترها را به دست می­دهد.

 

جدول جدیدالشمولان چهار سال اخیر با ذکر منفکی و تأجیلی

سال

جدیدالشمول

منفک

فیصدی منفک

تأجیل

فیصدی تأجیل

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

 

تبصره: (در مورد داده ­های جدول، افزایش و کاهش جدیدالشمولان، منفکی­ها، تآجیلی­ها و عوامل آن…)

 

جدول پیشرفت سمستروار محصلان (سمستر بهاری)

سال

ارتقاء

چانس ۲

چانس ۳

چانس ۴

نیکس

دراب

صنف اول

صنف دوم

صنف سوم

صنف چهارم

صنف پنجم

 

 تبصره: (در مورد میزان کاهش و افزایش ارتقاء محصلان در صنف­ ها و سال­ های مختلف و عوامل آن …)

 

جدول پیشرفت سمستروار محصلان (سمستر خزانی)

سال

ارتقاء

چانس ۲

چانس ۳

چانس ۴

نیکس

دراب

صنف اول

صنف دوم

صنف سوم

صنف چهارم

صنف پنجم

 

تبصره: (در مورد میزان کاهش و افزایش ارتقاء محصلان در صنف­ ها و سال­ های مختلف و عوامل آن و…)

 

جدول فارغان چهار سال اخیر

سال

تعداد فارغان

درصد افزایش نسبت سال قبل

درصد کاهش نسبت به سال قبل

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

 

تبصره: (در مورد تعداد و درصد فارغان به تناسب تعدادی که سال اول ثبت نام نمودند و مقایسۀ کاهش و افزایش فارغان در سالهای مختلف که نشان­ دهنده­ ی میزان کاهش و افزایش پیشرفت و افت محصلان در طول دوره­ ی تحصیلی است…)

۵)      استخدام: (تعداد فارغان سال گذشته که استخدام شده اند)

جدول استخدام­ شده­ گان

سال

تعداد فارغان

استخدام ­شده­ گان

درصد استخدام­ شدi گان

استخدام مطابق رشته

ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

تبصره: (در مورد میزان استخدام­ شده ­گان سال قبل و نیز آنهایی که مطابق به رشته مصروف کار شدند یا بیرون از رشته در حوزه­های دیگر… و نیز افرادی که به ادامۀ تحصیل روی آوردند و حوزۀ تحصیلات بالاترشان…)

۶)      نظریات محصلان:

در این بخش، نتایج سروی­ ها و نظرسنجی­ های مختلفی که از طرف دیپارتمنت دربارۀ ارزیابی از کیفیت تدریس استادان و نیز میان رضایت محصلان از تدریس، مضامین، خدمات و امکانات دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون و هر نوع نظر دیگری که از محصلان به هر وسیله­ ای گرفته شده باشد.

 

جدول درصد رضایت محصلان از کیفیت تدریس

سال

منابع درسی

میزان آمادگی

روش برخورد

روش تدریس

امتحان

ارزیابی

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

 

تبصره: (درباره جدول بالا و میزان بیشترین و کمترین رضایت از مؤلفه­ های پنج­گانۀ بالا در صنف­ های اول تا چهارم/پنجم و عوامل این رضایت بالا و پایین… به علاوه هر نوع تبصره و نکات دیگری که از فیبدک ­ها و نظرسنجی ­های دیگر محصلان درباره رشته جمع­ آوری و تحلیل شده باشد)

۷)     نظریات فارغان:

در این بخش نظریات و دیدگاه­ های محصلان دربارۀ پیدا کردن کار مطابق رشته و نیز میزان کاربری مضامین رشته در محیط کارشان و مسایل مرتبط دیگر بحث می­شود.

۸)     معلومات در مورد اقداماتی که در بازنگری دوره­ای برنامه­ های علمی تذکر داده شده.

در این بخش، اطلاعاتی دربارۀ بازنگری دوره­ای گذشته و نیز اقداماتی که بر اساس آن اجرا شد گزارش داده می­شود.

۹)      منابع فزیکی آموزشی:

در این بخش اطلاعات دربارۀ منابع آموزشی و کمک­ آموزشی مثل اتاق درسی، اتاق کار، اداری، لابراتوار، کمپیوتر لب، کتابخانه با منابع کافی، پروژکتور و دیگر منابع آموزشی و کمک ­آموزشی و نیز منابع فزیکی دیگر برای اهداف تحقیقاتی و خدماتی… آورده می­شود و این که این منابع چقدر برای پاسخ­ دهی با نیازها کافی است و چه منابع دیگری لازم است.

۱۰)    منابع بشری

در این بخش، منابع بشری یا کادر علمی دیپارتمنت با سطح تحصیلی، رشتۀ اختصاصی، رتبۀ علمی و سابقۀ کاری آورده میشود.

نام و تخلص

سویۀ تحصیلی

رشتۀ اختصاصی

رتبۀ علمی

تجربۀ کاری

تبصره: در این مورد که این تعداد استادان و سویه­ های تحصیلی و رتبه­ های علمی چقدر پاسخگوی نیازهای دیپارتمنت است و آیا نیازی به فرستادان استادان به بورسیه و یا ترفیع استادان و یا استخدام اعضای بیشتر برای دیپارتمنت وجود دارد….

۱۱)    نتیجه­ گیری از سال تحصیلی جاری و پلان کاری برای سال تحصیلی آینده

در این بخش، در نخست، نتیجه­ گیری از یافته­ ها و اطلاعات بازنگری سالانه بر اساس موارد ده­ گانۀ بالا آورده می­شود. انتظار میرود نتیجه­ گیری متشکل از ده پاراگراف باشد که هر پاراگراف نتیجۀ یکی از موارد بالا را در خود داشته باشد.

پس از نتیجه­ گیری، پلان کاری برای سال آینده به هدف بهبود بخشیدن به مواردی که وضعیت مطلوبی ندارند آورده می­شود. برای تهیۀ این پلان، فارمت زیر پیشنهاد میگردد، ولی دیپارتمنت می­تواند این فارمت را بهبود بخشید و گسترش دهد تا به گونۀ حرفه­ ای­ تر پاسخگوی تهیۀ پلان کاری سالانه دیپارتمنت باشد.

پلان کاری سالانۀ دیپارتمنت باید پیوست این گزارش باشد.

۱۲)   سایر موارد

در این بخش، هر نوع ارزبابی، اطلاعات و مواردی که برای تطبیق درست بازنگری سالانه لازم است ولی در موارد ۱۰­گانۀ بالا ذکر نشده آورده می­شود. بویژه اگر به مواردی که خاص آن برنامۀ علمی است و برای داشتن تصویر درست از وضعیت برنامۀ علمی و بهبود آن در آینده لازم است توجه شود.

تاریخ گزارش­دهی: ……../……../ ۱۳۹۷

تأیید کمیتۀ پوهنحی:

 

 

یادداشت مهم: برای تهیۀ گزارش بازنگری سالانه لطفاً از فایل نرم (سافت) این فارمت استفاده شود.

فایل ورد این فارمت را می­توانید از ویب­سایت پوهنتون هرات، کانال تلگرام تضمین کیفیت پوهنتون هرات، و نیز واحد داخلی تضمین کیفیت به دست آورید.

 

پوهنتون

پلان عملیاتی بازنگری سالانۀ برنامه­ های علمی – سال ۱۳۹۷

ش

نقاط ضعف

پلان بهبود

مسؤول اجرا

زمان اجرا

شواهد اجرا

ملاحظات

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

پوهنحی (                                )                                   دیپارتمنت (                             )                                               برای سال (۱۳۹۸)

 

 

جهت دانلود رهنمود پروسه نظارت سالانه برنامه های علمی بالای کینک پایین کلیک نماید.

رهنمود پروسه نظارت سالانه برنامه های علمی