دیدگاه و ماموریت تائید شده پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی دولتی

۱

د شیخ زاید پوهنتون لیرلید او رسالت

لرلید

شیخ زاید پوهنتون به په ملی، سیمه ایزه او نړیواله سطحه د بیلا بیلو علومو په برخه کی د مسلکی او کاری وړتیا لرونکی کادرونو په روزلو، د هیواد او سیمی پرمختګ لپاره د خداماتو وړاندې کولو کې د یوه معیاری او پیژندل شوی پوهنتون موقف ولری.

رسالت

د شیخ زاید پوهنتون د افغانستان دلوړو زده کړو وزارت د قانون مطابق به استادان، محصلان او کارمندان خپل ظرفیتونه لوړولی شی او د دوی تر منځ به د ډاډ وړ همغږی موجوده وی، تر څو د هیواد او سیمې په کچه  د خپلو روزل شویو فارغینو له لاری معیاری خدمات وړاندې کړی.

۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۲

دیدگاه و ماموریت پوهنتون پروان

دیدگاه

پوهنتون پروان غرض بلند بردن سطح دانش و نوآوری، در توانمند ساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی آنها در مطابقت به نیاز مندی های جامعه فعالیت مینماید، تا فارغ التحصیلان جوابگوی مقتضیات کنونی جامعه و نسل های آینده باشند.

ماموریت

پوهنتون پروان منحیث یک کانون علمی در حال رشد در رشته های مورد ضرورت بازار کار متعهد به گسترش دانش و پاسخگویی در مقابل نیازمندی های جامعه با درنظرداشت رهنمودهای وزارت محترم تحصیلات عالی و با بکار بردن امکانات دست داشته مصروف خدمت به اتباع کشور میباشد.

۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۳

دیدگاه و ماموریت پوهنتون بغلان

پوهنتون بغلان میخواهد در آینده یک نهاد پیشگام در راستای تدریس، تحقیق و عرضه خدمات باشد و از طریق ایجاد یک سیستم با کیفیت و تحصیلات عالی با معیار های ملی و جهانی که بتواند با نهاد های شبیه خود در کشور و منطقه رقابت نماید و در عرسه آموزش و پرورش، ساینس، ادبیات، علوم بشری، اقتصاد، انجینری، ژورنالیزم، اسلام شناسی و علوم انسانی مصدر خدمت ارزنده شود.

ماموریت

پوهنتون بغلان با ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت و فراهم ساختن زمینه تدریس، تحقیق، تبادل تجارت علمی برای اتباع کشور، تولید دانش جدید، متداول، معاصر و کاربرد آن در ساحه کار فعالیت می نماید.

۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۴

دید گاه و ماموریت پوهنتون بلخ

دیدگاه  

پوهنتون بلخ برای تقویت، انکشاف و تطبیق نظام تحصیلی با کیفیت مبتنی بر ارزش های ملی و بین المللی  که پاسخ گوی نیازمندی های جامعه بوده با کسب و برخورداری از استقلال مالی، کادرهای ورزیده مسلکی را تربیه نموده ازین طریق در انکشاف ملی که بتواند خدمات ارزشمند اکادمیک را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تحقیقات علمی و تدریسی مطابق معیار های قبول شده ملی و جهانی انجام دهد.

ماموریت

پوهنتون بلخ در تربیه محصلان مسلکی و متخصص در مطابقت با ارزش های والای کشور که توسط کادر های مجرب علمی – اکادمیک رهبری میشوند، فعالانه و مسوولانه سهم دارد. پوهنتون بلخ در بلند بردن کیفیت تحقیق که به پیشرفت و ترقی افغانستان یاری رسانیده بتواند و سبب عرضه خدمات خوب به جامعه و مردم نیازمند گردد، خود را مکلف و متعهد میداند.

۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۵

د هلمند د لوړو زده کړو مؤسسه رسالت او لیرلید

رسالت

د هلمند د لوړو زده کړو مؤسسه د لو‌ړو زده کړو په برخه کی خدمتونه تر سره کوی، ترڅو د خپل هیواد لپاره هغه مسلکی وګړی چی د ټولنی او عصر ضرورت وی په اسلامی روحیه، د وطنپالنی په احساس او علمیِ، تحقیقی او مسلکی وړتیا سمبال وړاندی کړی.

لیرلید

د هلمند د لوړو زده کړو مؤسسه غواړی د هیواد او سیمی په کچه یو معیاری د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو داسی مرکز و اوسی چی زده کړه ایز بهیریی د عصری تیوری پر بنسټ پیل او پر عملی څیړنه او تحقیق پایته ورسیږی.

دا مؤسسه غواړی چی علمی او مسلکی خدمتو د لوړ ظرفیت لرونکو استادانو په مټ په عصری ټکنالوژی سمبال زده کړه ایز، څیړنیز او اداری چاپیریال ته وړاندی کړی، تر څو روزل شوی فارغان یی په خپله مسلکی برخه کی د هیواد او نړی د وضعیت د درک وړتیا ولری او مؤثره خدمتونه ترسره کړی.

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۶

دیدگاه و ماموریت پوهنتون کابل

دیدگاه

تثبیت جایگاه پوهنتون کابل به عنوان یک نهاد معتبر و شناخته شده ملی و بین المللی در کیفیت، قلمرو فعالیت های علمی و تاثیر گذاری های علمی و تحقیقی.

ماموریت

پوهنتون کابل زمینه پرورش کادر علمی، تخصصی و تحقیقی را مطابق به معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی فراهم نموده و به جامعه تقدیم میکند.

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷

دیدگاه و ماموریت مؤسسه تحصیلات عالی سرپل

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی سرپل میخواهد با ارتقای سویه تحصیلی استادان خویش به درجه ماستری و دکتورا، توسعه تشکیل، ایجاد دیپارتمنت های جدید، تحقیقات معیاری و عرضه خدمات علمی به عنوان یک پوهنتون معتبر، با کیفیت و معیاری کشور شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی سرپل زمینه های دسترسی معیاری تحصیل را برای جوانان کشور   از طریق آموزش معیاری و فراهم آوری امکانات لازم تحصیلی مساعد میسازد تا محصلان دانش و مهارت های لازم علمی و تخصصی را کسب نموده از این طریق مصدرخدمت به کشور گردند.

۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸

دیدگاه و ماموریت پوهنتون تخار

دیدگاه

پوهنتون تخار می‌خواهد از طریق برنامه های منظم علمی، فرهنگی، تحقیقی و عرضه خدمات با کیفیت مطابق پلان ستراتیژیک پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی و تقدیم نسل متخصص به جامعه به عنوان یک نهاد معتبر علمی در سطح ملی و منطقه تبارز نماید.

ماموریت

پوهنتون تخار فرصت ها و سهولت های مناسب و عالی را فراهم می سازد تا نسل جوان کشور از این پوهنتون با نایل شدن به اهداف علمی و تخصصی، با کسب مهارت های نوین مصدر خدمت به کشور خویش گردند.

۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۹

دیدگاه و ماموریت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

دیدگاه

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مصمم به آوردن بهبود در عرصه های تعلیم و تربیه معلمان مسلکی پاسخگو به نیاز های نظام آموزشی، رهبران و محققان آموزشی، ایفای نقش کلیدی در عصری سازی تعلیم و تربیه و ارایه خدمات با کیفیت علمی تحقیقی در سطح کشور و منطقه میباشد.

ماموریت

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در حال حاضر به تقویت و گسترش دانش در زمینه تعلیم و تربیه جهت برآورده شدن نیازمندی های نهاد های آموزشی، مدیران و رهبران آموزشی کشور مصروف خدمت میباشد.

۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۰

دیدگاه و ماموریت مؤسسه تحصیلات عالی فراه

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی فراه با فراهم سازی زمینه تدریس و تحقیق به شیوه های مدرن علمی میکوشد تا در سطح کشور و منطقه رقابت سالم نموده و یک مؤسسه اکادمیک نمونه شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی فراه با عرضه خدمات علمی با کیفیت و معتبر با شیوه های نوین تدریس و تحقیق برای اتباع کشور جهت ارتقای سطح علمی و اکادمیک فعالیت دارد.

۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۱

د کندهار پوهنتون لیرلید او رسالت

لیرلید

کندهار پوهنتون به د علومو په بېلابېلو برخو کې د معیاری تدریس او با کیفیته څیړنو په ترسره کولو، د ټولنی د پرمختیا او هوساینې له پاره د خدمتونه په وړاندی کولو و سره د هېواد مخکښ او د سېمې معتبر پوهنتون وی.

رسالت:

په اوسنی وخت کی د تدریس، څیړنی او با کیفیته خدمتونو په وړاندی کولو سره په ملی کچه ځوان نسل روزی.

۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۲

دیدگاه و ماموریت پوهنتون پولی تخنیک کابل

دیدگاه:

پوهنتون پولی تخنیک کابل منحیث یک نهاد علمی-تحقیقی میخواهد کادر های تخصصی انجنیری را در سطح ملی و بین المللی تربیه نماید و با فعالیت های علمی خویش به یک پوهنتون معتبر در سطح منطقه شناخته شود.

ماموریت:

پوهنتون پولی تخنیک کابل با استفاده از تکنالوژی جدید در بخش تدریس و تحقیق کادر های مسلکی را برای انکشاف و ترقی کشور عزیز ما تربیه مینماید.

۱۳۹۷۰۲/۱۰

۱۳

دیدگاه و مامویت دانشگاه البیرونی

دیدگاه

پوهنتون البیرونی به عنوان یک نهاد مناسب ارتقای ظرفیت های علمی و اکادمیک با رعایت معیار های ملی و بین المللی زمینه ساز تحصیلات با کیفیت و مطابق نیاز جامعه افغانستان فعالیت نموده، منحیث یک نهاد معتبر علمی در سطح ملی و منطقه شناخته خواهد شد.

ماموریت

پوهنتون البیرونی متعهد به ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی مطابق نیاز جامعه امروزی افغانستان، تربیه کادر های مسلکی و متخصص به جامعه بوده، در راستای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور سهم خود را بصورت همه جانبه ادا مینماید.

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

۱۴

دیدگاه و ماموریت پوهنتون غزنی

دیدگاه

پوهنتون غزنی در نظر دارد از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات معیاری در پرتو قوانین نافذه کشور و در مطابقت به نیاز مندی های جامعه افغانی و منطقوی و بازار کار، به عنوان یک نهاد معتبر و عالی تحصیلی در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون غزنی به حیث یک نهاد علمی در سطح کشور با در نظرداشت فرصت ها و امکانات دست داشته خود متعهد به تربیه کادر های مسلکی و عرضه سرمایه منابع بشری که یکی از ضروریات ملی محسوب میگردد، میباشد.

۱۳۹۸/۰۱/۰۵

۱۵

دیدگاه و ماموریت پوهنتون کندز

دیدگاه

پوهنتون کندز منحیث یک نهاد علمی مصمم است برای حفظ، تقویت، انکشاف و تطبیق نظام تحصیلی با کیفیت مبتنی بر ارزش های ملی و بین المللی کادر های ورزیده، متعهد و متخصص را تقدیم جامعه نماید و با فعالیت های علمی خویش از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات بعنوان پوهنتون معتبر در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون کندز در حال حاضر منحیث یک نهاد معتبر علمی در عرصه آموزش و پژوهش با کیفیت در سطح کشور فعالیت داشته، تولید دانش و مهارت های لازم را مطابق نیازمندی های بازار کار و نیز تربیه کادر های ورزیده و مسلکی را رسالت خویش میداند.

۱۳۹۸/۰۲/۰۲

۱۶

د افغانستان د کرنیز و علومو او ټکنالوژی ملی پوهنتون

لرلید

د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژی ملی پوهنتون غواړی چی په ملی او سیمه ایزه کچه د کرهڼی، مالداری او کرهڼی د عصری کړنو په برخه کی د تدریس،  څیړنو او خدمتونو په وړاندی کولو سره د هیواد او ټولنې د اقتصادی ییاوړتیا او غذایې مسئونیت ډاډ تر لاسه کړې او له مخکښو پوهنتونونو څخه و شمېرل شی.

رسالت

افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژی ملی پوهنتون د کرهڼی او مالداری په برخه کې د ماسټری او دوکتورا په کچه د تحصیل، تحقیق او تروېج لپاره کار کوی چی داسې علمې، تولیدی او نوښتګره فضا یی رامنځ ته کړې تر څو د کرهڼی او مالداری د سکټورونو د پر مختګ سبب وګرځې.

۱۳۹۸/۰۳/۲۰

۱۷

دیدگاه و ماموریت موسسه تحصیلات عالی سمنگان

دیدگاه:

مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان، به طور مستمر سعی دارد تا با فراهم سازی تحصیلات عالی معیاری به عنوان یک نهاد معتبر علمی در سطح کشور عرض اندام نموده و از طریق تربیه نیروی انسانی متخصص و متعهد به ساختن افغانستان مترقی و شکوفا کمک کند.

ماموریت:

مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان، متعهد به فراهم سازی بستر مناسب آموزش علمی و تحقیقی برای نسل جوان در روشنائی معیار های ملی و بین المللی بوده و از این طریق در عرضه خدمات به مردم و حل معضله های جامعه میکوشد.

۱۳۹۸/۰۶/۱۳

۱۸

د ننگرهار پوهنتون لیرلید او رسالت

رسالت:

ننګرهار پوهنتون ویاړی چې د هیواد او سیمې په کچه بېلابېلو مسلکونو کې وړ او معیاری کادرونه روزی، څو د خپلو وړتیاوو او کاری مهارتونو پرمټ په هیواد او سیمه کې شته ستونزو ته حل لارې ولټوی او په پرمختګ کی یې رغنده ونډه ولری.

لیرلید:

ننګرهار پوهنتون د خپل لیدلوری له مخې هوډ لری څو په راتلونکی کې د مسلکی او لوړ رتبه استادانو، علمی او اکادمیکو څیړنو او برنامو، د زده کړې غوره او پرمختللی چاپیریال، نړیوالو علمی او مسلکی توامیتونو او زده کړیالانو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو په مرسته په سیمه کې ځانګړی باور تر لاسه کړی.

۱۳۹۸/۰۶/۱۳

۱۹

دیدگاه و ماموریت پوهنتون فاریاب

دیدگاه:

پوهنتون فاریاب در راستای حفظ ارزش های اسلامی، ملی و نهادینه نمودن کیفیت عالی تدریس و آموزش و تامین عدالت اجتماعی تلاش می نماید تا بتواند جایگاه مناسب را در بین سایر پوهنتون های کشور احراز نموده از موقعیت و اعتبار بالای ملی بر خوردار باشد و از این طریق در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش خویش را ایفا نماید.

ماموریت:

پوهنتون فاریاب زمینه تحصیلات عالی با کیفیت را برای تمام واجدان شرایط اعم از ذکور و اناث، جهت تعلیم و تربیه جوانان ماهر و متخصص آراسته به دانش نوین، رشد اقتصاد ملی، بهبود وضعیت اجتماعی- فرهنگی، خدمات تحقیقی و تحصیلی مؤثر جهت رفع نیازمندی های کشور فراهم می نماید.

۱۳۹۸/۰۶/۱۳

۲۰

دیدگاه و ماموریت پوهنتون هرات

دیدگاه

پوهنتون هرات به عنوان یک نهاد معتبر ملی میخواهد با افزایش کیفیت و کمیت سالم در تمام عرصه ها از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات برای جامعه، کادر های ورزیده درعلوم اساسی و کاربردی تربیه نماید. تا به عنوان یک پوهنتون برتر در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

پوهنتون هرات بر اساس نیاز بازار کار از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات مصروف تربیه کادر های متخصص و مسلکی در جامعه میباشد.

۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۲۱

د پکتیا پوهنتون لیرلید او رسالت

لیرلید

پکتیا پوهنتون به د با کیفیته لوړو زد کړو په وړاندی کولو، غوره علمی ځیړنو تر سره کولو، اود متخصصواو ژمنو کادرونو د روزنې پر بنسټ د علم، پولې پراخې کړی، او په دې توګه به په ملی کچه یو باوری بنسټ وی.

رسالت

پکتیا پوهنتون د زده کړو او څېړنو د معاصرو میتودونو څخه په ګټه اخیستنې سره د محصلانو د روزنې او استادانود څیړنیزې پرمختیا له لاری د ټولنی په ښیرازۍ کې ونډه لری.

۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۲۲

دیدگاه و ماموریت پوهنتون بدخشان

دیدگاه

پوهنتون بدخشان با داشتن نیروی انسانی متخصص، جوان و پرتلاش، متعهد است از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت در پنج سال آینده در جمع ده نهاد برتر و با اعتبار اکادمیک در سطح کشور محسوب گردد. 

ماموریت

پوهنتون بدخشان به مثابۀ یک نهاد اکادمیک پویا، با داشتن کادر های جوان در حال حاضر از طریق تدریس معیاری و انجام تحقیقات علمی مطابق نیاز بازار کار مصروف تربیه کادر های متعهد، متخصص و مسلکی میباشد.

۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۲۳

د سید جمال الدین افغانی پوهنتون لرلید او رسالت

لرلید

سید جمال الدین افغانی پوهنتون باید د یوداسې لوړ او باکېفیته ښوونیز او څیړنیز سیستم څخه برخمن وی چې د افغانستان د پرمختګ ضامن، ملی ارزښتونو ته ژمن، په پرمختللې علمی پوهه سمبال، د غوره رهبری او مدیریت څښتن وی او په ملی کچه علمی، اجتماعی او فرهنګی خدمتونه وړاندې او لوړ اعتبار درلودونکی وی.

رسالت

سید جمال الدین افغانی پوهنتون اوس محال د ښوونی، څیړنی او د خدمتونو وړاندی کولو له لاری د ځوانانو په روزنی بوخت دی او له دی لیاری ټولنی ته د خدمت جوګه دی.

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

۲۴

د لغمان پوهنتون لرلید او رسالت

لرلید

لغمان پوهنتون هوډ لړی چی په راتلوونکی پنځه کلونو کی د روزل شوی بشری ځواک په مرسته د هیواد د اړتیاو په نظر کی نیولو سره علمی او تحقیقی پروګرامونه تر سره کړی او د لیسانس په کچه په اسلامی او ملی روحیه سمبال، ژمن، په مسلک پوه کدرونه ټولنی ته د خدمت لپاره وړاندی کړی.

رسالت

لغمان پوهنتون به د هیواد په کچه د متخصص او مسلکی استاذانو او کارمندانو په مرسته، د شته منابعو د اغیزمنی کارونی، په عصری تکنالوژی سمبال د مناسب کاری، ښونیز او څیړنیز چاپیریال په لرلو د بازار د اړتیا سره سم په بیلا بیلو څانګو کی په کار پوه مسلکی کادرونه هیواد ته روزی.

 ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۲۵

دیدگاه و ماموریت موسسه تحصیلات عالی بادغیس

دیدگاه

موسسه تحصیلات عالی بادغیس می خواهد از طریق ارایه برنامه های مناسب علمی، تحقیقی و عرضه خدمات با کیفیت، نسل متخصص و مسلکی را تربیه نموده و به جامعه تقدیم نماید و به عنوان یک نهاد معتبر علمی در سطح ملی و منطقوی شناخته شود.

ماموریت

موسسه تحصیلات عالی بادغیس فرصت ها و سهولت های مناسب را در بخش تدریس، تحقیق و عرضه خدمات فراهم ساخته تا نسل جوان با دست یابی به آن به اهداف علمی و تخصصی نایل آمده، مصدر خدمت به کشور خویش شوند.

 ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۲۶

دیدگاه و ماموریت موسسه تحصیلات عالی پنجشیر  

دیدگاه

موسسه تحصیلات عالی پنجشیر می کوشد در ارایه خدمات تحصیل بهتر جهت تقدیم کادر های مسلکی و تربیه نیروی متخصص از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت در سطح کشور و منطقه تبارز کند.

ماموریت

موسسه تحصیلات عالی پنجشیر در راستای انکشاف دانش و پرورش کادر علمی و متخصص در تبانی با علوم معاصر، تکنالوژی، تدریس و تحقیق به اتباع کشور خدمت مینماید.

 ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۲۷

وردګ لوړو زده کړو مؤسسې لرلید او رسالت

لرلید

وردګ لوړو زده کړو مؤسسه به په ټول ځواک او توان سره د ښونې او څیړنې په برخه کې د هغو شرایطو او معیارونو د بشپړاوی لپاره هڅه کوی، چې په پایله کې د لوړو زده کړو د خدمتونو د تر سره کولو له لیارې ټولنې ته د خدمت جوګه او د پام وړ مقام لاسته راوړی.

رسالت

وردګ لوړو زده کړو مؤسسه په خپل علمی او اکاډمیک بهیر کې د هیواد د نورو پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسساتو ترڅنګ د متخصص کادرونو د روزولو مسؤلیت پر غاړه لری او د ټولنې د هوساینې او پرمختګ په موخه د معیاری زدکړو او با کیفیته خدمتونو په وړاندې کولو سره، دننی عصر د غوښتنو پر بنسټ کادرونه روزی.

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

۲۸

لوګر لوړو زده کړو مؤسسې لرلید او رسالت

لرلید

لوګر د لوړو زده کړو موسسه په ملی کچه د علمی او اکادمیک بنسټ په توګه د مسلکی، متخصصو او متعهدو کادرونو په روزنې کی ځان ثابت او د څیړنو- نوښتونو او معلوماتی ټکنالوژی له لیاری د پوهنتون کچې ته ارتقا ورکول ترڅو ټولنی ته د خدمت جوګه شی.

ماموریت

لوګر دلوړو زده کړو موسسه د ښوونی او څیړنی له لیاری ټولنی ته په اسلامی او ملی روحیه متخصص او مسلکی کادرونو روزی، او د دوی پرمټ د اړتیا وړ با کیفیته خدمات وړاندې کوی.

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

۲۹

ارزګان لوړو زده کړو مؤسسې لرلید او رسالت

لرلید

د ارزګان لوړو زده کړو موسسه غواړی د وخت غوښتنوسره سم دعلمی او مسلکی پیاوړتیا  رامنځ ته کولو او دهیواد اړتیا وو ګراف ټیټ کړی، تر څو په ټولنه کې دعلمی او با کیفیته څیړنو یو منظم تحصیلی چاپیریال په هیواد کې د مطرح تحصیلی نهادو په قطار کې را څرګند شی.

رسالت

د ارزګان لوړو زده کړو موسسه دعلمی، مسلکی او د هیواد پالنې ځواک په لرلو مناسب اکادمیک چاپیریال رامنځ ته کړی ،څو دڅیړنوپروګرامونو او مهارتونو دنوی عصری تکنالوجۍ په مټ ټولنې ته د خدمت جوګه شی او شته نیمګړتیاوې ډکې کړی.

 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۳۰

 

۳۱

 

۳۲

 

۳۳

 

۳۴

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

۳۸