خبر نامه
۱۷ ۰۲ ۱۳۹۹ | اخبار

تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات را عدم سکتگی در بهبود وضعیت کیفی نهادهای تحصیلات عالی خواند واز پوهنتون ها خواست تا با تهیه گزارشات نظارت سالانه برنامه های علمی، گزارشات مرور دوره یی برنامه های...

خبر نامه
۲۷ ۱۲ ۱۳۹۸ | Uncategorized

26 حوت 1398 کنفرانس سالانۀ تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون های افغانستان با اشتراک 20 پوهنتون ولایتی ازطریق ویدیوکنفرانس برگزارگردید. پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این کنفرانس را بررسی وسنجش دقیق پیشرفت‌ها، چالش‌ها وفرصت‌ها درنهادهای تحصیلات عالی خواند واز پوهنتون ها خواست تا با ارزیابی خودی، نهادینه کردن...

خبر نامه
۱۵ ۱۲ ۱۳۹۸ | اخبار

ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی از سوی رئیس و اعضای بورد ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی برای رهبری پوهنتون های دولتی (پروان، البیرونی،بغلان و پنجشیر) و موسسات تحصیلات عالی خصوصی...

خبر نامه
۰۱ ۱۲ ۱۳۹۸ | اخبار

چارچوب اعتباردهی  برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی در 30 دلو 1398 طی محفلی معرفی و توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح گردید. در این محفل که شماری از روئسای پوهنتون های دولتی، اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی و نمایندگان تعدادی از نهاد های خصوصی شرکت نموده بودند، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی...

اشتراک هئیت وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس بین المللی شورای اعتباردهی تحصیلات عالی امریکا (CHEA)
۱۴ ۱۱ ۱۳۹۸ | اخبار

به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سفارت ايالات متحده امريكا در كابل در همكاری با سفارت جمهوري چین مقیم کابل يك برنامه ارتقای ظرفیت را در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی تنظيم نموده است كه در آن رييس تضمين كيفيت و اعتباردهي وزارت تحصيلات عالی و 13 تن از استادان پوهنتون های مركز و...

خبر نامه
۲۱ ۱۰ ۱۳۹۸ | اخبار

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی کتاب جامعی تحت نام تفسیر چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی را به دست نشر سپرده است. نهاد های محترم تحصیلات عالی مرکز و ولایات میتوانند سافت این کتاب را از سایت و هارد کتاب را از دفتر های ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بدست آورند.