ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سال ۱۳۹۱ در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی با کیفیت می‎باشد. این اداره جریان ارتقای کیفیت و اعتباردهی را راه اندازی، نظارت و مراقبت مینماید.

این اداره، تسهیلات لازم را برای طرح معیار‎های کیفی تحصیلات عالی فراهم نموده، بهبود کیفیت را تشویق، از برنامه‎های ارتقای کیفیت به طور مستمر نظارت و از تامین حداقل معیارها توسط نهادهای تحصیلات عالی اطمینان حاصل مینماید. همچنین این اداره بررسی خواهد نمود که آیا نهاد های تحصیلات عالی، بر اساس نیاز‎ های افغانستان خدمات را عرضه نموده؛ شرایط کیفی مورد نیاز کشور را تامین می‎کند؟

این ریاست در تشکیل خود دارای رییس، مدیریت اجرائیه، آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهادهای تحصیلی خصوصی، آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهادهای تحصیلی دولتی و آمریت ارزیابی امور اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می‏باشد. دو آمریت نخست در رابطه با برنامه‎های ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کار مینمایند، معیارها، ستندردها انکشاف میدهند، از مراکز ارتقای کیفیت یا کمیتۀ ارتقای کیفیت نهاد‎های تحصیلی بازدید به عمل می آورند، برای نهادهایی تحصیلی جهت آشنایی آن‎ها در برنامه‏های تضمین کیفیت کنفرانس ارایۀ می‏کنند، نهادهای تحصیلی را با معیارهای بین المللی می‏سنجند و نهادهایی که آن معیار‎ها را در نهاد خودشان تهیه و تطبیق کرده اند اعتبارمی دهند. آمریت ارزیابی امور اکادمیک بیشتر بالای، ارزیابی از کیفیت تحقیقیات علمی، نشرات علمی، کریکولم، پلان‎های اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی، احصائیه، ارزیابی از کیفیت تدریس و شیوه‎های درسی مسؤولیت دارد. همچنان در چوکات این آمریت کمیتۀ ارزیابی از کیفیت تدریس فعالیت دارد که از  جریان تدریس نهادهای تحصیلات عالی ارزیابی و نظارت مینماید.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

QAAD-LOGO
ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سال ۱۳۹۱ در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی با...
فرهنگ پیشرو در زبان فارسی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله...
دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله...